Saturday, 14/12/2019|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trong trường mầm non

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”

trong trường mầm non

 

Căn cứ kế hoạch số 673/KH-PGDĐT ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long về việc triển khai thực hiện phong trào “ chống rác thải nhựa” trong ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long;

Căn cứ tình hình thực tế  tại nhà trường,

Trường mầm non Huỳnh Kim Phụng xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trong nhà trường như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tổ chức phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”, “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một ln”, hạn chế sử dụng túi nilon khó phân hủy nhm nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và phụ huynh, thay đổi hành vi, cắt giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.

Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các đoàn thể trong nhà trường trong việc tổ chức triển khai kế hoạch, chương trình, hoạt động hưởng ứng thực hiện Kế hoạch một cách thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí và phải đảm bảo lộ trình thực hiện phù hợp.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức, phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”

a) Tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và phụ huynh trong toàn trường.

- Thực hiện các chiến dịch truyền thông về “Chống rác thải nhựa”.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi đến từng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và phụ huynh v tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường và sức khỏe con người; thay đổi thói quen sử dụng, giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa; tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

- Tuyên truyền thông qua các áp phích, băng rôn, bảng tin, website; phát thanh học đường các nội dung tuyên truyền về tác hại của chất thải nhựa, túi nilon khó phân hủy vào các nội dung truyền thông và giáo dục về bảo vệ môi trường tại các đơn vị.

b) Từ ngày 15 tháng 10 năm 2019 trở đi có kế hoạch cắt giảm sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác.

- Hạn chế sử dụng nước uống đóng chai trong cơ quan, trường học và khi tổ chức các hội nghị, hội thảo, chuyển sang sử dụng các bình nước thể tích lớn, hoặc tự đun nấu, sử dụng các vật dụng chứa đựng sử dụng nhiều lần, vật liệu thân thiện với môi trường.

- Không sử dụng ly nhựa, ống hút nhựa,... sử dụng một lần trong tất cả các hoạt động hàng ngày của các đơn vị và tại các hội nghị, hội thảo, cuộc họp.

c) Thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”; Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, hạn chế sử dụng túi nilon khó phân hủy trong nhà trường gắn với tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và đưa vào quy chế hoạt động.

d) Đưa nội dung giáo dục về tác hại của chất thải nhựa và túi nilon khó phân hủy đối với môi trường vào nội dung truyền thông và giáo dục về bảo vệ môi trường tại các trường học.

đ) Có giải pháp hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy trong các hoạt động của nhà trường.

2. Tập trung kiểm soát ô nhiễm môi trường về rác thải nhựa

a) Triển khai mô hình 3T (Tiết giảm - Tái sử dụng - Tái chế) nhằm giảm thiểu việc sử dụng, tăng cường tái sử dụng và tái chế các loại túi nilon, các sản phẩm nhựa phát sinh trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của nhà trường.

b) Đẩy mạnh cuộc vận động trong toàn trường không xả rác ra môi trường; thải bỏ chất thải, đặc biệt là chất thải nhựa đúng nơi quy định, không vứt túi nilon bừa bãi xuống đường phố, kênh rạch, cống rãnh.

c) Thường xuyên, định kỳ tổ chức các hoạt động tổng vệ sinh trường lớp, khuôn viên nhà trường, thu gom rác thải nhựa tồn đọng tại các khu vực trong và ngoài nhà trường đảm bảo an toàn, vệ sinh, sáng, xanh, sạch, đẹp.

3. Tăng cường kiểm tra vệ sinh môi trường

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện vệ sinh môi trường trường lớp, khuôn viên nhà trường; phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại nhà trường.

4. Biểu dương, khen thưởng, thi đua

Tổ chức tuyên dương, khen thưởng và đ xuất tuyên dương, khen thưởng các cá nhân có thành tích nổi bật trong phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, bo vệ môi trường tại nhà trường. Việc thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” là một trong những chỉ tiêu đánh giá thi đua của nhà trường.

III. T CHỨC THC HIỆN

- Tổ chức quán triệt kế hoạch này đến tất cả công chức, viên chức và phụ huynh của trường.

- Xây dựng phổ biến, công khai Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” tại đơn vị, hiệu trưởng là người trực tiếp chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện kế hoạch tại đơn vị. Chú trọng trong việc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung tại Mục II của Kế hoạch hiệu quả, đúng quy định.

- Đưa nội dung tuyên truyền về tác hại của chất thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy vào các nội dung truyền thông, giáo dục bảo vệ môi trường với các hình thức hội thi phong phú, hiệu quả, đúng quy định.

- Huy động mọi nguồn lực và đẩy mạnh xã hội hóa phù hợp với điều kiện cụ thể của trường; phân công, giao trách nhiệm cụ th cho các bộ phận chức năng, cá nhân phụ trách trong đơn vị đ thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Kế hoạch.

- Đưa kết quả thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” là một trong các chỉ tiêu thi đua, đánh giá xếp loại cuối năm.

- Yêu cầu cán bộ quản lý, công chức, viên chức và phụ huynh hạn chế sử dụng các sản phm nhựa sử dụng một ln, túi nilon khó phân hủy đ chứa, đựng thực phẩm, đồ uống và đồ dùng trong tất cả các hoạt động sinh hoạt hàng ngày tại nhà trường và vận động người thân cùng thực hiện. Gương mẫu, đi đầu trong việc bào vệ môi trường, tích cực tham gia phong trào “Chống rác thải nhựa”.

- Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện trong năm và xây dựng kế hoạch cụ thể cho năm tiếp theo gửi về Phòng GDĐT bằng văn bản có ký duyệt (Thầy Phạm Thanh Bình nhận) và gửi kèm tệp báo cáo qua hộp thư điện tử: pgdtpvinhlong@vinhlong.edu.vn trước ngày 12 tháng 11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo về Phòng Chính trị tư tưởng Sở GDĐT.

Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” trong trường là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện đạt hiệu quả nhiệm vụ của ngành về việc tăng cường kiểm soát kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020. Đề nghị toàn thể công chức, viên chức trong trường mầm non Huỳnh Kim Phụng thực hiện nghiêm túc đúng theo nội dung của kế hoạch./.  


Tác giả: Trần Trương Thị Tú Trinh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 12
Tháng 12 : 92
Tháng trước : 532
Năm 2019 : 1.292
Năm trước : 110
Tổng số : 1.406