Saturday, 14/12/2019|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường Mầm non Huỳnh Kim Phụng ra QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động của trường MN Huỳnh Kim Phụng

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TPVL                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN HUỲNH KIM PHỤNG                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 298/QĐ-MNHKP                                                               Phường 1, ngày 17 tháng 10  năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động

của trường MN Huỳnh Kim Phụng

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN HUỲNH KIM PHỤNG

 

Căn cứ kế hoạch số 627/KH- PGDĐT ngày 17 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố vĩnh Long, về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2019 - 2020;

Căn cứ vào kế hoạch số 196/KH-MNHKP ngày 18/9/2019 của trường MN Huỳnh Kim Phụng về thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 -2020;       

Căn cứ Công văn số 686/PGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Vĩnh Long;

Căn cứ vào tình hình thực tế của trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của trường mầm non Huỳnh Kim Phụng.

Điều 2. Hiệu trưởng tổ chức triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên công nhân viên và thực hiện nghiêm Quy chế này nhằm mục đích: kiểm tra, rà soát, nghiêm túc thực hiện các quy định áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin đối với hệ thống thông tin thuộc thẩm quyền quản lý của nhà trường.

Điều 3. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Trang Website;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

( đã ký)

 

Lê Thị Hoàng Yến


Tác giả: Trần Trương Thị Tú Trinh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 12
Tháng 12 : 92
Tháng trước : 532
Năm 2019 : 1.292
Năm trước : 110
Tổng số : 1.406