Saturday, 14/12/2019|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

TRƯỜNG MẦM NON HUỲNH KIM PHỤNG TỔ CHỨC HỘI THI ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM. NĂM HỌC 2019-2020

Ngày 12 tháng 11 năm 2019 Trường Mầm non Huỳnh Kim Phụng tổ chức Hội thi đồ dùng dạy học tự làm, năm học 2019-2020

Theo kế hoạch chuyên môn số 282/KHCM-MNHKP ngày 8 tháng 10 năm 2019 của Trường Mầm non Huỳnh Kim Phụng về việc Tổ chức hội thi Đồ dùng dạy học tự làm . Năm học 2019- 2020

TRƯỜNG MẦM NON HUỲNH KIM PHỤNG TỔ CHỨC HỘI THI ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM. NĂM HỌC 2019-2020

 

Ngày 12 tháng 11 năm 2019 Trường Mầm non Huỳnh Kim Phụng tổ chức Hội thi đồ dùng dạy học tự làm, năm học 2019-2020

Theo kế hoạch chuyên môn số 282/KHCM-MNHKP ngày 8 tháng 10 năm 2019 của Trường Mầm non Huỳnh Kim Phụng về việc Tổ chức hội thi Đồ dùng dạy học tự làm . Năm học 2019- 2020

I. MỤC ĐÍCH:

- Đẩy mạnh phong trào làm đồ chơi, thiết bị dạy học cho các hoạt động giáo dục. Qua hội thi chọn những đồ chơi, thiết bị dạy học hiệu quả để nhân rộng trong toàn trường phục vụ việc đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng môi trường hoạt động cho trẻ góp phần nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN, tuyển chọn đưa vào sử dụng những đồ dùng, thiết bị dạy học có giá trị, góp phần làm phong phú quỹ đồ dùng dạy học tự làm của trường.

- Tạo điều kiện cho giáo viên phát huy tính sáng tạo trong nghiên cứu, cải tiến các đồ chơi, thiết bị dạy học hiện có và tổ chức cho trẻ cùng làm thêm đồ dùng đồ chơi, học liệu dạy học phù hợp với độ tuổi phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục của giáo viên trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau giữa các giáo viên trong việc làm và sử dụng đồ dùng dạy học.

- Phát huy, tôn vinh những nhân tố tích cực trong việc làm đồ chơi, thiết bị dạy học trong toàn trường.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Đối tượng dự thi

- Đối tượng tham gia hội thi là giáo viên trực tiếp đứng lớp trong trường Mầm non Huỳnh Kim Phụng.

2. Đồ chơi, thiết bị dạy học dự thi

- Đồ chơi, thiết bị dạy học dự thi là sản phẩm được làm bằng vật liệu mở tại địa phương hoặc được cải tiến từ đồ chơi, thiết bị dạy học đã có.

- Sản phẩm chưa tham gia bất kỳ lần hội thi Đồ dùng dạy học nào do nhà trường tổ chức hoặc phòngGD&ĐT tổ chức.

- Đồ chơi, thiết bị dạy học tham gia dự thi là sản phẩm do giáo viên và trẻ cùng làm, cá nhân giáo viên hoặc tập thể trong cùng một khối tự làm.

- Mỗi đồ chơi, thiết bị dạy học trưng bày phải có bảng thuyết minh theo quy định.

(phụ lục 1). Mỗi đồ chơi, thiết bị dạy học tham gia dự thi và trưng bày bao bồm sản phẩm và bảng thuyết minh.

- Quy định đồ chơi, thiết bị dạy học tham gia hội thi bao gồm:

a. Thể loại đồ chơi, thiết bị dạy học theo danh mục của thông tư số 02/2010/TT-

BGDĐT ngày 11/02/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành, được làm từ các nguyên vật liệu mở tại đia phương.

+ Đối với những đồ chơi, thiết bị dạy học là “bộ” (VD: bộ côn trùng, bộ động vật sống dưới nước, bộ dinh dưỡng…) sản phẩm dự thi là 01 bộ bao gồm nhiều loại (mỗi loại trưng bày số lượng là 01) và được làm bằng nhiều vật liệu khác nhau.

+ Đối với những đồ chơi, thiết bị dạy học còn lại (VD: Bộ đồ chơi bowling, bộ đồ chơi đồ dùng ăn uống, bộ luồn hạt…) sản phẩm dự thi tối đa là 03 bộ, mỗi bộ được làm bằng 01 loại vật liệu.

b. Đồ chơi, thiết bị dạy học là các mô hình, sơ đồ, tranh truyện, tranh thơ,…phục vụ cho các hoạt động giáo dục, dự thi tối đa là 02 sản phẩm không cùng loại.

c. Đồ chơi ngoài trời phục vụ cho việc thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động trong trường mầm non”, dự thi 01 bộ liên hoàn có ít nhất 05 loại.

- Mỗi ĐDDH phải đảm bảo tính sư phạm, tính khoa học, tính hiệu quả. Cụ thể:

+ Tính sư phạm: Phù hợp cho các hoạt động giáo dục; Kích thích sự hứng thú, trải nghiệm của trẻ; Màu sắc rõ ràng, đẹp mắt, dễ dàng quan sát.

+ Tính khoa học: Có ý tưởng độc đáo, thể hiện sự sáng tạo; Kích thước phù hợp, cân đối, hài hòa; Chắc chắn, an toàn và có độ bền cao.

+ Tính hiệu quả: Sử dụng vật liệu dễ tìm, có sẵn ở địa phương và các vật liệu tái chế; Dễ sử dụng và sử dụng hiệu quả trong thực tế dạy học; Dễ làm, dễ áp dụng và có thể nhân rộng.

3. Đăng ký dự thi:

- Mỗi khối tham gia ít nhất 1 bộ đồ dùng tự làm.

- Khi tham gia dự thi phải có chuẩn bị đầy đủ sản phẩm dự thi và bảng thuyết minh cho mỗi sản phẩm.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: 4 ngày (từ ngày 9/11 – 12/11/2019).

+ Thời gian trưng bày: từ 8 giờ - 17 giờ ngày 9-10-11/11/2019.

+ Thời gian khai mạc và chấm thi: từ 8 giờ ngày 12/11/2019 (BGK sẽ tiến hành chấm ngay sau khi khai mạc).

+ Thời gian triển lãm: từ 9 giờ 30 phút - 15 giờ 00 phút ngày 12/11/2019.

+ Tổng kết hội thi: 15 giờ 00 phút ngày 12/11/2019.

2. Địa điểm:

+ Địa điểm tổ chức hội thi: Phòng năng khiếu –Trường Mầm non Huỳnh Kim Phụng.

IV. NỘI DUNG, TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ:

  1. Tiêu chuẩn đánh giá: 20 điểm, gồm 05 tiêu chí sau:

- Tính khoa học, thẩm mỹ : tối đa 4,0 điểm.

- Tính sáng tạo : tối đa 4,0 điểm.

- Tính sư phạm : tối đa 4,0 điểm.

- Tính kinh tế : tối đa 4,0 điểm.

- Tính thực tiễn và thuyết minh sản phẩm : tối đa 4,0 điểm.

2. Xếp loại:

- Loại A: Tổng điểm từ 17,0 điểm trở lên và không có tiêu chí nào dưới 3,0 điểm.

- Loại B: Tổng điểm từ 15,0 điểm đến dưới 17,0 điểm và không có tiêu chí nào dưới 2,5 điểm.

- Loại C: Tổng điểm từ 13,0 điểm đến dưới 15,0 điểm và không có tiêu chí nào dưới 2,0 điểm.

- Loại D (không đạt yêu cầu): Tổng điểm dưới 13,0 điểm hoặc có tiêu chí dưới 2,0 điểm.

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

- Gồm có giải cá nhân và giải tập thể khối.

+ Giải cá nhân xếp theo loại A, B, C gồm: 01 giải A; 01 giải B; 01 giải C.

+ Giải tập thể khối gồm: 01 giải A; 01 giải B; 01 giải C.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đối với Ban giám hiệu:

- Ra quyết định thành lập ban tổ chức, Ban giám khảo. Ban hành kế hoạch Tổ chức hội thi đồ dùng dạy học. Năm học 2019 – 2020. Chuẩn bị nội dung, cơ sở vật chất để trưng bày đồ dùng dạy học dự thi của giáo viên.

- Lập dự toán kinh phí tổ chức Hội thi.

2. Đối với giáo viên:

- Giáo viên và các khối thực hiện sản phẩm.

- Nộp sản phẩm dự thi, Ban giám khảo chấm thi.

VII. KINH PHÍ:

- Trích từ ngân sách.

Trên đây là nội dung cụ thể của kế hoạch tổ chức hội thi Đồ dùng dạy học tự làm năm học 2019-2020. Đề nghị các bộ phận cùng toàn bộ giáo viên của trường tham gia và tích cực thực hiện, để Hội thi thành công tốt đẹp.

+ Kết quả :

. 8 giải A.

. 6 giải B.

. 5 giải C.

Ảnh: Đồ dùng dạy học tự làm của các cô

 


Tác giả: Cao Thị Thảo Nguyên
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 12
Tháng 12 : 92
Tháng trước : 532
Năm 2019 : 1.292
Năm trước : 110
Tổng số : 1.406